HISTORIAL D’OPERACIONS

Com accedir a l’historial d’operacions?

1. Selecciona “Historial” al menú principal. 2. L’app mostrarà les accions
realitzades en el dia actual/totes.