DEIXAR L’APARCAMENT

i recuperar l’import no utilitzat al teu saldo.

1.1. Selecciona “Deixar estacionament
al menú principal.
1.2a. o des de la icona de l’aparcament actual.

1.2b. Selecciona el botó blau
de “Deixar aparcament” de la finestra.
3. L’aplicació mostrarà l’import a retornar,
els minuts i el període associat.

4.  L’aplicació es connectarà al servidor,
i un cop realitzada l’operació,
mostrarà un resum i el teu nou saldo.